CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH

CHÀO MỪNG QUÝ THÂN HỮU

CHÀO MỪNG QUÝ ĐỒNG ĐẠOTrang chủ
Thông báo - Tin Tức

    *- Cầu nguyện là gỉ
(Nguyễn Anh Tuấn, Political Scientist)
Posted on May 3-2016.


*-Tập San Thế Đạo số 70 phát hành tháng 2-2017
Posted on February 18-2017


*-Tập San Thế Đạo số 69 phát hành tháng 11-2016
Posted on December 2 -2016.


*-Nhân Bản - Thầy Giáo (Nguyễn Văn Trường, cựu Tổng Trưởng Giáo Dục VNCH) Posted on December 1-2016.

*-Văn Hóa Cao Đài (Lạp Chúc Nguyễn Huy, cựu Giáo sư Viện Đại học Cao Đài) Posted on December 1-2016.

*-Những đặc tính truyền thống cơ bản của Nền Giáo Dục ở Miền Nam thời trước Năm 1975 (Giáo sư Tiến sĩ Phạm Cao Dương) Posted on December 1-2016.

*- VIDEO Phần 1
Đại hội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on November 17-2016.


2*- VIDEO Phần 2/4
Đại hội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on December 2-2016.


2*- VIDEO Phần 3/4
Đại hội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on December 2-2016.


2*- VIDEO Phần 4/4
Đại hội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on December 2-2016.


    * Bản Tin Thế Đạo số 81 ngày14-5-2017
Tường Thuật Kỷ Niệm
Ngày Triều Thiên ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC (Ngày 10 Tháng 4 Kỷ Hợi Nhằm Ngày 17 Tháng 5 Năm 1959 lúc 12:30 pm) tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas, Hoa Kỳ (Hiền Tài Trịnh Ngọc Túy - Tường Thuật)
Posted on May 14-2017


    * Bản Tin Thế Đạo số 80 ngày1-5-2017
1*- Tường thuật Lễ An Vị Long Vị Đức Phật Mẫu tại Điện Thờ Phật Mẫu Victoria, Úc Châu
2*- Vài Hình ảnh Lễ An vị
3*- Đức Hộ Pháp thuyết Đạo
Posted on May 3-2017


*-Thông Báo Cao Đài Hải Ngoại ngày 24-4-2017 về việc Phật Tượng Phạm Hộ Pháp đã đến Thánh Thất Cao Đài Houston Texas vào lúc 16.00 giờ (giờ TX) ngày 18-4-2017.
Posted on May 3-2017


    * Bản Tin Thế Đạo số 79 ngày 24-4-2017
*- Thông báo của Cao Đài Hải Ngoại ngày 24-4-2017 v/v Phật Tượng Phạm Hộ Pháp đã đến Thánh Thất Cao Đài Houston Texas vào lúc 16.00 giờ (giờ TX) ngày 18-4-2017.
2*- Tường thuật Lễ cung Nghinh Phật Tượng Phạm Hộ Pháp tại Thánh Thất Cao Đài Houston TX.
3*- Đức Chí Tôn hành pháp tại Kim Biên ngày 30-6-1945.
Posted on April 26-2017


    * Bản Tin Thế Đạo số 78 ngày 18-4-2017
*- Phật Tượng Phạm Hộ Pháp bằng đường thủy từ Phnom Penh, CPC đã đến Thánh Thất Cao Đài Houston Texas, Hoa Kỳ ngày 18-4-2017
Diễn tiến các sự kiện liên quan đến Phật Tượng Phạm Hộ Pháp phải di dời khỏi vị trí đặt liên đài Phạm Hộ Pháp tại Thánh Thất Phnom Penh, Campuchia.
Posted on April 18-2017


* Bản Tin Thế Đạo số 77 ngày 1-4-2017
1*- “Tượng Hộ Pháp Phạm Công Tắc bị đưa ra khỏi chùa Cao Đài tại Phnom Penh” (Tin RFA ngày 25-3-2017)
2*- “The global fight for control of Phnom Penh’s CaoDai Temple” (Alessandro Marazzi Sassoon & Rinith Taing)
3*- Ngày Nước Thế Giới (Mai Thanh Truyết)
4*-*-Bài phát biêu (Anh ngữ và bản dịch Việt ngữ) tại Hội nghị những ngưởi lãnh đạo mới của Hoa Kỳ bàn luận về việc yểm trợ LHQ trước những thách thức cấp bách mới (HTTrịnh Ngọc Túy)
Posted on April 1-2017


* Bản Tin Thế Đạo số 76 ngày 19-3-2017
1*- Tường trình về việc thành lập Điện Thờ Phật Mẫu tạm tại Châu Đạo Victoria - Úc Châu
2*-Thư Mời tham dự Lễ An vị Long vị Đức Phật Mẫu tại Điện Thờ Phật Mẫu Victoria, Úc Châu
3*-Vài hình ảnh về việc thành lập Điện Thờ Phật Mẫu Victoria, Úc Châu
4*- Diêu Trì Phật Mẫu - Phật Mẫu Diêu Trì (Soạn giả Đức Nguyên- Cao Đài Tự Điển)
5*- Đức Hộ Pháp giải nghĩa Kinh Phật Mẫu
Posted on March 19-2017