CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH

CHÀO MỪNG QUÝ THÂN HỮU

CHÀO MỪNG QUÝ ĐỒNG ĐẠOTrang chủ
Thông báo - Tin Tức

    * Bản Tin Thế Đạo số 77 ngày 1-4-2017
1*- “Tượng Hộ Pháp Phạm Công Tắc bị đưa ra khỏi chùa Cao Đài tại Phnom Penh” (Tin RFA ngày 25-3-2017)
2*- “The global fight for control of Phnom Penh’s CaoDai Temple” (Alessandro Marazzi Sassoon & Rinith Taing)
3*- Ngày Nước Thế Giới (Mai Thanh Truyết)
4*-*-Bài phát biêu (Anh ngữ và bản dịch Việt ngữ) tại Hội nghị những ngưởi lãnh đạo mới của Hoa Kỳ bàn luận về việc yểm trợ LHQ trước những thách thức cấp bách mới (HTTrịnh Ngọc Túy)
Posted on April 1-2017


    *-Tập San Thế Đạo số 70 phát hành tháng 2-2017
Posted on February 18-2017


*-Nhân Bản - Thầy Giáo (Nguyễn Văn Trường, cựu Tổng Trưởng Giáo Dục VNCH) Posted on December 1-2016.

*-Văn Hóa Cao Đài (Lạp Chúc Nguyễn Huy, cựu Giáo sư Viện Đại học Cao Đài) Posted on December 1-2016.

*-Những đặc tính truyền thống cơ bản của Nền Giáo Dục ở Miền Nam thời trước Năm 1975 (Giáo sư Tiến sĩ Phạm Cao Dương) Posted on December 1-2016.

*- VIDEO Phần 1
Đại hội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on November 17-2016.


2*- VIDEO Phần 2/4
Đại hội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on December 2-2016.


2*- VIDEO Phần 3/4
Đại hội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on December 2-2016.


2*- VIDEO Phần 4/4
Đại hội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on December 2-2016.


    * Bản Tin Thế Đạo số 78 ngày 18-4-2017
*- Phật Tượng Phạm Hộ Pháp bằng đường thủy từ Phnom Penh, CPC đã đến Thánh Thất Cao Đài Houston Texas, Hoa Kỳ ngày 18-4-2017
Diễn tiến các sự kiện liên quan đến Phật Tượng Phạm Hộ Pháp phải di dời khỏi vị trí đặt liên đài Phạm Hộ Pháp tại Thánh Thất Phnom Penh, Campuchia.
Posted on April 18-2017


    * Bản Tin Thế Đạo số 76 ngày 19-3-2017
1*- Tường trình về việc thành lập Điện Thờ Phật Mẫu tạm tại Châu Đạo Victoria - Úc Châu
2*-Thư Mời tham dự Lễ An vị Long vị Đức Phật Mẫu tại Điện Thờ Phật Mẫu Victoria, Úc Châu
3*-Vài hình ảnh về việc thành lập Điện Thờ Phật Mẫu Victoria, Úc Châu
4*- Diêu Trì Phật Mẫu - Phật Mẫu Diêu Trì (Soạn giả Đức Nguyên- Cao Đài Tự Điển)
5*- Đức Hộ Pháp giải nghĩa Kinh Phật Mẫu
Posted on March 19-2017


    * Bản Tin Thế Đạo số 75 ngày 28-2-2017
*- Tin Cao Đài Hải Ngoại.
*- Phương Luyện kỷ đặng vào con đường thứ ba Đại Đạo (Đức Hộ Pháp)
*- Họp Mặt Tân Niên Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California ngày 12-2-2017 tại San Jose, CA
Vài hình ảnh buổi họp mặt
*- Hai mươi (20) điều đại tu dưỡng trong đời người
*- Phân ưu
Posted on March 3-2017


    * Bản Tin Thế Đạo số 74 ngày 17-2-2017
*- Tâm Thư ngày 5-11-2016 của Cao Đài Hải Ngoại
*- Cao Đài Hải Ngoại thực hiện Chủ Trương " Cầu Hiền Giúp Đạo" .
Posted on February 18-2017


    * Bản Tin Thế Đạo số 73 ngày 16-1-2017
. . . . . . . . . .
1*- Chúc Xuân Đinh Dậu (2017) của Cao Đài Hải Ngoại
2*- Tâm Thư ngày 5-11-2016 của Cao Đài Hải Ngoại
3*- Đức Hộ Pháp thuyết Đạo ngày 10-8-1948 tại Đền Thánh “ Đức tánh Trung Hiếu Nghĩa”
4*- Một nền giáo dục nhân bản “ Nhân Bản Thầy Giáo”
Posted on January 24-2017


*-Tập San Thế Đạo số 69 phát hành tháng 11-2016
Posted on December 2 -2016.


* Bản Tin Thế Đạo số 72 ngày 9-12-2016
. . . . . . . . . .
3*- Chứng thư ngày 30-11-1989 của Ngài Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Nguyễn Văn Hội đặc trách Ban Thế Đạo công nhận 5 vị Hiền Tài tại Thánh Thất New Orleans, Hoa Kỳ
4*- Thư ngày 23-2-2000 của HH Giáo Hữu Thượng Màng Thanh v/v Ban Thế Đạo Hải Ngoại tuyển chọn tân Hiền Tài tại Hải Ngoại
5*- Thư số 116/QCQ-HTĐ ngày 14-4-1980 của Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa Qu. Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài gởi Cải Trạng Trưởng Phòng Nhân sự Hiệp Thiên Đài
6*- Thư số 132/QCQ-HTĐ ngày 2-5-1980 của Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa Qu. Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài gởi Chức Sắc Hiệp Thiên Đài
. . . . . . . . . .
Posted on December 9-2016.