CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH

CHÀO MỪNG QUÝ THÂN HỮU

CHÀO MỪNG QUÝ ĐỒNG ĐẠOTrang chủ
Thông báo - Tin Tức


    *- Văn hóa Cao Đài (soạn giả Lạp Chúc Nguyễn Huy) Posted on June 6-2017.


    *- Đạo và Đạo Tại Tâm
Hửu Hình và Vô Vi- Huyền Diệu Hiện Tướng Hiệp Thiên Đài
(GS Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình)
Posted on May 27-2017.


    *- Nét độc đáo của giáo lý Cao Đài
(HT Nguyễn Hữu Nghiệp & Quốc sĩ Mai Thanh Truyết)
Posted on May 26-2017.


    *-Tập San Thế Đạo số 71 phát hành tháng 5-2017
Posted on May 26-2017


    *- Chia sẻ về cầu nguyện (Nguyễn Chính Kết, Houston Texas, Hoa Kỳ, tháng 5-2017)
Posted on May 26-2017.


    *- Cầu nguyện là gỉ ?
(Nguyễn Anh Tuấn, Political Scientist)
Posted on May 3-2017.


*- VIDEO Phần 1
Đại hội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on November 17-2016.


2*- VIDEO Phần 2/4
Đại hội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on December 2-2016.


2*- VIDEO Phần 3/4
Đại hội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on December 2-2016.


2*- VIDEO Phần 4/4
Đại hội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on December 2-2016.


     1*- Quyết Định số 19/VP/QĐ/CĐHN ngày 11-6-2017 của Cao Đài Hải Ngoại về việc “Thành lập Khảo Cứu Vụ”
2*- Quyết Định số 20/VP/QĐ/CĐHN ngày 11-6-2017 của Cao Đài Hải Ngoại về việc “Bổ sung nhân sự cho Khảo Cứu Vụ “
3*- Thông báo số 4/VP/BTĐHN ngày 1-6-2017 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại về việc “ Hiền Tài Dự Phong chuyển sang Hiền Tài”
4*- Thư Mời Tham Dự Picnic Hè của Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California tổ chức vào ngày Chủ Nhật 16-7-2017 . . .
5*- Sức mạnh của Ý Chí (Strength of Will) HT. Nguyễn Sam)
Posted on June 14-2017


     1*- Phái Đoàn Cao Đài Hải Ngoại tham dự North American Peace Conference @ Los Angeles on May 1st, 2017 (HT Trịnh Ngọc Túy tường thuật) (Anh ngữ và Việt ngữ)
2*- Thảm họa mội trường tại việt Nam Nguồn: www.lyhuong.net (Tiến sĩ Mai Thanh Truyết )
3*- Speech at the Eight Grade Promotion Ceremony @ Pilgrim Academy Houston ISD (Anh ngữ và Việt ngữ) (HT. Trịnh Ngọc Túy)
4*- Thông báo số 04/VP/BTĐHN ngày 1-6-2017 v/v Hiền Tài Dự Phong chuyển sang Hiền Tại
Posted on June 1-2017


     1*- Sinh hoạt đạo sự tại thành phố Pomona, CA
2*- Tham dự “ Mayor’s Prayer Breakfast” tại “Thee Chateau Banquet Hall” với Ông Thị Trưởng thành phố Pomona California ngày thứ năm 18-5-2017
3*-Sinh hoạt liên tôn về dự án thành lập làng Từ Bi tại thành phố Pomona, California ngày 21-5-2017 tại "Unity of Pomona", CA số 524 E. Pasadena, Pomona, CA 91767
4*- Chương trình ngày họp Chủ Nhật 21-5-2017
5*- Tuyên cáo của Thị Trưởng thành phố Redlands về Làng Từ Bi
6*- Ngủ Giới cấm
7*- Ngủ Giới cấm (Anh ngữ)
8*- Tứ Đại Điều Qui (Việt ngữ và Anh Ngữ)
Posted on May 26-2017


    * Bản Tin Thế Đạo số 81 ngày14-5-2017
Tường Thuật Kỷ Niệm
Ngày Triều Thiên ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC (Ngày 10 Tháng 4 Kỷ Hợi Nhằm Ngày 17 Tháng 5 Năm 1959 lúc 12:30 pm) tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas, Hoa Kỳ (Hiền Tài Trịnh Ngọc Túy - Tường Thuật)
Posted on May 14-2017


    * Bản Tin Thế Đạo số 80 ngày1-5-2017
1*- Tường thuật Lễ An Vị Long Vị Đức Phật Mẫu tại Điện Thờ Phật Mẫu Victoria, Úc Châu
2*- Vài Hình ảnh Lễ An vị
3*- Đức Hộ Pháp thuyết Đạo
Posted on May 3-2017


*-Thông Báo Cao Đài Hải Ngoại ngày 24-4-2017 về việc Phật Tượng Phạm Hộ Pháp đã đến Thánh Thất Cao Đài Houston Texas vào lúc 16.00 giờ (giờ TX) ngày 18-4-2017.
Posted on May 3-2017


* Bản Tin Thế Đạo số 79 ngày 24-4-2017
*- Thông báo của Cao Đài Hải Ngoại ngày 24-4-2017 v/v Phật Tượng Phạm Hộ Pháp đã đến Thánh Thất Cao Đài Houston Texas vào lúc 16.00 giờ (giờ TX) ngày 18-4-2017.
2*- Tường thuật Lễ cung Nghinh Phật Tượng Phạm Hộ Pháp tại Thánh Thất Cao Đài Houston TX.
3*- Đức Chí Tôn hành pháp tại Kim Biên ngày 30-6-1945.
Posted on April 26-2017